16 ottobre, 2017

Racconto..."menzione d'onore"

menzione d'onore Ozieri logudoro 2017
Contu “Lu filu taddatu"
Mariedda si scita intrimminuta.
Da lu balconi 'idi lu soli chi, spiriendi da daretu la muntagna, n'arruia la crista.
-“ è lu dì nou!”- Suspira, cun bozi accansita, allunghendi la manu p'azzindì la luzi e figgiulà la svèglia. Ha drummitu dui ori.
Lu dulori di capu chi l'ha fata falà spinta s'è alliviatu, s'è puru appàsigata la suttrinata di pinsamenti chi l'ani tentu tutta la notti l'occi abalti commu li lampioni azzesi chi, a l'intrinata. illumminiggiani la piazza i la dì di la festa di lu “Santu”.
Che riu in piena, 'assendi da la diga, brinca nant'a li rocchi e midd'impidimmenti, pultendisi infattu lu gh' intoppa, p'arrià libbaru e pàsigu a fundu di monti, cussì la mimmòria di Mariedda, sbarraddi li paratii, scurri libbaramenti trasginendi màggini ciusi invanu in fundu all'anima, undi si paldi ugna gridu di dulori.
Sò già dui anni chi la cioana ha taddatu lu filu d' un amori natu da steddita.
Aggiutata da Mattia, la suredda maggiori, s'era dispiduta 'ultendi li spaddi. Chèna un faetu né un salutu, aia truncatu lu filu chi la liàa a iddu.
Iddu, sulittàriu che l'Ottùgnu,cun passu accansitu andàa e turràa adananzi e in daretu pa' l'azza di la spiggia.
-“ Pà commu la 'igu eu è giustu cussì!”-
Rispondi a la suredda chi scredula la prigonta lu palchì di chiss'abbandonu impruisu, palchì sbuità la casa di dugna pignu chèna lassà una tratta di spiranza di turrà.
-”Stà accultu a iddu è pal me un suffrimentu cuntìnuu, d'allongu, a pogu a pogu, l'araggiu a smintigà. Iddu ha li disvii sòi!”-
-“Ma iddu nò ha culpa!”-
“ Non sogu in zilca di culpi, eu non sogu più la stessa passona, da me si sò appaltati l'alligria e la dulzura!”- Rispondi dizisa pa' cumpirì lu cuntrastu.
La sò cara non v'ha sestu di tulbamentu.
Solu lu cori sbrindula lagrimmi saliti nant'a la tratta di l'abbandonu chi l'è turrendi a la casa 'eccia i lu stazzu di la muntagna i l'Alta Gaddura, und'era nata.
Una dì da fatu a l'alta, Mariedda zilca di smintigallu impignendisi in trabaduzi di cusgignu, ricammu, pintendi o aggiutendi li steddi di la scola a fà li compiti. La dì è più fazili ma...la notti, appena cala l'occi, n'intendi lu 'essu ingirialla i la brumma di lu sonnu.
Abali s' è arresa. Sussigata i lu lettu, strignendi un capitali in mezu a li brazzi, la cara puggiata nant'a lu muddizzu, ciudi l'occi pà dà lu passu a la bozi amata chi, scansendi da la beltula di la mimmòria, li lisinga l'aricci di ciuccìi imbriziuliti.
Frimmini li tivi di la stedda ammintendi lu prufummu chi solu iddu ha...folti che maccia di chessa, che pinu piggiatu da lu 'entu, che multa fiurita. Lu sò rispiru l'acarizza dilicatu che pètali di rosa in lizeri 'entarettu di branu o folti e pussenti che maistrali la ghinduleggia cun bulioni di 'entu in gioghi magliài...idda accansita sussiga i li sò brazi, l'occi palduti i l' azzurru di l'occi d'iddu...ed è la pazi... elmosa pazi.
S'erani cunnoti unu stadiali. Mariedda era una steddita tìmmida, risilvata, no' era mai isciuta da lu stazzu.
Lu babbu, non aendi acculdatu cù li fraddeti di curà la “roba” ereditata da li maggiori, s'era allungatu da lu stazzu pa' fà lu fabbricammuru in zittai.
Cun la bona 'uluntai, in poc'anni, era passatu da maniali a capumastru, fin'arrià a trabaddà i la costa commu imprisariu.
Paltìa, cù lu càmiuncinu lu luni chizzarettu pà turrà lu sabatu a sirintina. Trabbaddendi di bona 'uluntai s'era arricutu. Poi d'aè fattu middori pa' la casa s'aia cumparatu una màcchina pa' pultà in giru la familia. Ugna duminiga pà Mariedda, Mattia e la mamma era veramenti festa. Andàani a visità li parenti i l'alti stazzi e a li festi paisani. La màcchina noa aia mutatu in meddu la 'ita di tutti
Una duminiga la mamma scitta chizzaretu li fiddoli – "appruntetivi lestri ch'oggi aemmu di fà una passizzata allongu!"
-“undi andemmu?”- Dummandani Mattia e Mariedda. -“ Sssss! Undi polta un camminu nou!”- rispondi lu babbu fendi d'occi a la mudderi chi cunnosci lu sigrettu.
“ Sarà un'impruisata, !” Ridini abbrazzendi li fiddoli.
Lu 'iaggiu è longu. Poi fatti li culvi i la custera di la muntagna, falendi e alzendi pa' piani e muntiggeddi arriani i la Bassa Vaddi di lu riu Coghinas. Li steddi curiosi figgiulani la strada piana chi passa in mezu a l'olti uldinati che quadri pintati.- “ Abali pristeddi attinzioni, vi semmu!” dizi lu babbu piddendi una culva manna. A la fini di la culva impruisu si 'idi... lu mari... zelu e mari. La strada cumpri in una custera alta, infitta dugna pianta bassa di la maccia e in mezu, che cuccummeddi, si 'idini caseddi bianchi cun scalini di mattoni rui chi falani a la spiaggia. A Mariedda e Mattia manca lu faetu pa' la maraìglia. Arressa la màcchina, l'ommu aggiuta li steddi, un pogu abbaddinati poi anda pà un sintieru di rena in mezu a rosi marini fiuriti fin'arrià a una casedda tutta tarrazzi e balconi manni. Fatti tanti scalini, pidda da la busciacca una ciai e abri la gianna- “ - “Benvinuti a la casa noa!”- . Dizi emmuziunatu.
Li steddi li saltani a lu coddu. Screduli ma cuntenti figgiolani la casa ma...lu disizzu più mannu è falà a lu mari, camminà i la rena....
La mamma si poni lestra a priparà lu gustà. Lu babbu polta li steddi a la spiaggia
Fatti li scalini s'arreggini. L'ommu acciappa cuntrastu cù li 'izinanti, clienti soi. Tantu chi li manni ciarrani l'alti steddi giogani.
Mariedda è ammaliata da la biddesa di un''ucciadda azzurra chi la figgiola e gittendi ciòcculi nant'a la rena la cunbida a giugà
Scàganaddi d'alligria chi si pesani ill'aria, dani a la stedda lu curaggiu d'accustassi a lu giogu. A pogu a pogu, s'accultiggia a chissu ucciata azzurra chi carizzendili li manareddi, la cumbidda aunissi cun l'alti steddi.
Una duminiga da fattu all'alta Mariedda pidda cunfidenza cun l'ammigu nou.
Insembi ridini brinchendi e capriulendi. Idda lampa la palla e iddu vi la furria nant'a li peddareti. Mariedda curri cuntenta , libbara che gabbianu in bolu. Idda è sempri timmida e l'ammigu nou si dielti a fall'arrabbià. Impruisamenti li poni l'anchetta e la fà cadì, o li distruggi li casteddi di rena. Mariedda currendi unde la mamma: - sei malu, non ti 'oddu più!- Li dizi. Poi s'appazani.
Lu tempu scurri e più scurri e più cresci l'amicizia, la cunfidenzia tra iddi, fin'a divinì amori.
Mariedda cunfida a iddu ugna pinsamentu, ugna dubbiu o sigretu di lu cori chi fiuri a lu branu di la 'ita. Arriata all'universitai la stedda ha lu cunsensu d'andà a stà cù l'amori sòiu, i la casa chi l'ha 'istu nascì e criscì i lu tempu. Presa da chiss'amori agatta la sirinitai d'andà nant'a la noa tratta chi signa lu camminu di la 'ita sòia.
Una sirintina la luna e li stelli briddani sileni. Mariedda cammina nant'a li rocchi pà calmà la tinsioni d'un esami chi l'aspetta l'indumani.Cunnosci ugna passu di chissa passizzata tantu da pudella fà a occi ciusi ma...scadrieggia e cadi...è sola...Iddu drommi banzigatu da la luna.
Mariedda arreggi chinzi lu riu d'ammenti pa' figgiulà lu soli chi abali s'è acciaratu da la muntagna. La cioana surridi a lu cantu di lu giaddu, a lu sonu di la campana di la gesgia chi salutani lu dì nou.
Dapoi di dui anni ha gana di ridì, di turrà a la casa, di fassi paldunà ...e poi?...Poi ponarà infattu a lu tempu
“ Mattia, Mattia!” ciamma a bozi altina la suredda ch'è in cuzina priparendi lu smunzu.
Mattia assucunata s'acciara a la gianna -“ dimmi, stai be'? Dummanda
” Si, si!”...Priparammi e poltami a la casa und'è iddu!”
Mattia è scredula. In chissi dui anni ha prigatu Deu di falli chissa grazia e abali a l'impruisu...
Lestra agiuta la suredda. La posa i la macchina e i lu sedili di daretu, pà la primma 'olta, assenta la catrèa cun li roti.
Mariedda trimma pà l'emozioni.Ciudi l'occi, stantu chi lu cori batti chèna frenu.
Poi la culva manna lu 'idi...E' sempri beddu, in iddu si spiccia lu soli..è lu sò amori...lu sò Mari .
Mattia la pidda in brazzu e s'incammina i lu sintieru di macci e di rosi marini, chi polta a la spiaggia.Mariedda aisetta chi l'unda l'arria a li mani. Un suspiru di 'entu miscia sbrinduli di lagrimmi cun sbrinduli d'unda....ed è ancor'amori.


Racconto “Il filo spezzato”
Mariedda si sveglia di soprassalto.
Dalla finestra vede il sole che, affacciandosi da dietro la montagna, arrossa la cima. -“ E' il nuovo giorno!”-
Sospira con voce stanca mentre tende una mano per accendere la luce e guardare la sveglia che segna l'ora. Ha riposato solamente due ore.
Sente alleggerito il mal di testa che l'ha fatta crollare nel sonno così come si è calmata la scossa di pensieri che le hanno tenuto tutta la notte gli occhi aperti come i lampioni che, al calare della sera, illuminano la piazza nel giorno della festa del Santo Patrono.
Come fiume in piena travasando dalla diga,scavalca rocce e mille impedimenti trascinando appresso tutto ciò che trova sul percorso per arrivare libero e sereno alla valle, così i ricordi di Mariedda, rotte le paratie, scorrono liberamente trascinando immagini invano chiuse nel fondo dell'anima, dove si affossa ogni grido di dolore.
Sono trascorsi due anni da quando la giovane ha spezzato il filo di un grande amore nato da ragazzina.
Con il supporto di Mattia, sua sorella maggiore, si era allontanata voltandogli le spalle, senza una parola, né un saluto aveva spezzato il filo che la legava a lui.
Lui, solitario come l'Autunno, con passo stanco andava avanti e indietro sulla battigia.
- “ Per come la vedo io è giusto quel che sto facendo!”- Risponde alla sorella che incredula le chiede in perchè di quell'abbandono improvviso, perchè portare via dalla casa ogni traccia della sua presenza senza lasciare un segno di speranza nel ritorno.
- " Stargli accanto è per me una sofferenza continua, allontanandomi poco per volta lo dimenticherò, lui ha i suoi diversivi!"-
-" Ma lui non ha colpa!".
- " Non sto cercando colpe, io non sono più la stessa persona, da me si sono allontanate l'allegria e la dolcezza!"- Risponde con fermezza per porre fine alla conversaione.
Nel suo viso non vi è alcuna traccia di turbamento. Solo il cuore piange lacrime salate sulla strada dell'abbandono che la sta riportando alla sua vecchia casa in uno stazzo nelle montagne dell'Alta Gallura, dove era nata.
Giorno dopo giorno, Mariedda si sforza di scordarlo impegnandosi in lavori di cucito, ricamo, dipingendo, aiutando bambini a fare i compiti scolastici. Di giorno è facile ma...alla sera, non appena cala le palpebre, lo sente con tutto il suo essere avvolgerla nella nebbia del sonno.
Ora si è arresa.
Stesa sul letto , stringendo un cuscino tra le braccia, il viso poggiato sul morbido, chiude gli occhi per lasciar passare la voce amata che, uscendo dalla bisaccia della memoria, le solletichi le orecchie con bisbigli sensuali.
Fremono le narici della ragazza nel ricordare il profumo che solo lui ha...forte come quello del lentischio, come il pino piegato dal vento, come il mirto in fiore. Il suo respiro l'accarezza delicatamente come petali di rosa mossi da leggero vento primaverile oppure forte e potente come il maestrale, l'attorciglia con vortici di vento in giochi intriganti ...lei stanca si rilassa tra le sue braccia, lo sguardo smarrito nell'azzurro dei suoi occhi...ed è la pace...tenera pace.
Si erano conosciuti un'Estate. Mariedda era una ragazzina timida, riservata. Non si era mai allontanata dallo stazzo. Suo padre non avendo raggiuunto un accordo con i fratelli su come curare "la roba" ereditaata dai genitori, si era allontanato dallo stazzo per fare il muratore in città. Con buona volontà , in pochi anni, da aiutante era diventato capomastro fino ad arrivare a costruire lungo la costa come impresario. Con il camioncino partiva al mattino presto del lunedì per ritornare alla sera del sabato. Lavorando a tempo pieno aveva migliorato la sua condizione economica. Dopo aver apportato modifiche alla casa, aveva comprato una macchina per portare a spasso la famiglia. Ogni domenica per Mariedda, Mattia e la madre era veramente un giorno di festa.. Andavano a visitare parenti in altri stazzi e alle feste paesane...La macchina aveva migliorato la loro vita. Una domenica la mamma sveglia presto le figlie - " preparatevi in fretta perchè oggi faremo un viaggetto lungo!" -" Dove andiamo?"- chiedono Mattia e Mariella. " Ssssss! dove porta una strada nuova!"-
Risponde il padre strizzando l'occhio alla moglie che conosce il segreto.
- " Sarà una sorpresa!" ridono abbracciando le figlie.
Il viaggio è lungo. Terminate le curve che costeggiano la montagna salgono e ridiscendono da colline a pianure fino ad arrivare a La Bassa valle del fiume Coghinas. Le bambine osservano con curiosità la strada in pianura che passa in mezzo agli orti ordinati come se fossero dipinti. -" Adesso attenzione stiamo per arrivare!"- dice il padre nell'affrontare un curvone. Alla fine della curva, improvvisamente vedono...il mare...solo cielo e mare. La strada termina in una costa alta, ricca di ogni sorta di arbusto della macchia mediterranea e in mezzo, come funghi, si vedono casette bianche con gradini rossi che portano al mare. Mariella e Mattia ammutoliscono di meraviglia. Fermata la macchina, l'uomo aiuta le bambine frastornate poi le guida per un sentiero sabbioso tra rose marine fiorite fino ad una casetta tutta terrazzi e finestroni. Fatti alcuni scalini , toglie un mazzo di chiavi dalla tasca e apre la porte - " Benvenute alla casa nuova !"- Dice emozionato.
Le bambine gli saltano al collo. Incredule ma felici vanno alla scoperta della casa ma...il desiderio primeggiante è quello di scendere al mare e camminare sulla sabbia.
La madre, velocemente, si mette a spadellare il pranzo. Il padre accompagna le bambine in spiaggia. Discesi gli scalini si fermano. L'uomo chiacchiera con i vicini di casa, suoi acquirenti. Nel frattempo che gli adulti chiacchierano gli altri bambini giocano. Mariedda è attirata da uno sguardo azzurro che la fissa e gettando conchiglie sulla sabbia la invita a giocare.Grida gioiose che si spandono nell'aria incoraggiano la bambina ad avvicinarsi al gioco. Pian, pianino si accosta a quello sguardo azzurro che accarezzandole le manina, la invita ad unirsi nel gioco con gli altri bambini.
Una domenica dietro l'altra Mariedda acquisisce maggior confidenza con il suo nuovo amico.
Insieme ridono saltellando o facendo le capriole. Lei lancia la palla lui gliela rigetta sui piedini.
Mariedda corre felice, libera come gabbiano in volo. Lei è sempre timida e il suo nuovo amico si diverte a stuzzicarla con degli scherzi. All'improvviso le fa lo sgambetto per farla cascare o le distrugge i castelli di sabbia. Mariedda corre dalla mamma - " sei monello, non ti voglio più !"- dice. Poi fanno pace. Passa il tempo e più avanza e più cresce l'amicizia, la confidenza tra i due fino a mutarsi in amore. Mariedda gli confida i pensieri, i dubbi o i segreti del suo cuore che sboccia alla Primavera della vita. Arrivata a dover frequentare l' università i suoi acconsentono che la giovane vada a vivere nella casa che ha visto nascere e crescere quel grande amore. Presa da quell'amore la ragazza trova la giusta serenità per procedere sul nuovo percorso della sua vita.
Una sera nel cielo brillano serene la luna e le stelle. Mariella passeggia sulle rocce per calmare la tensione per un esame che sosterrà l'indomani. Conosce ogni passo di quella passeggiata tanto che potrebbe farla ad occhi chiusi ma. ..inciampa e cade...è sola...lui dorme cullato dalla luna.
Mariedda ferma qui il fiume di ricordi per guardare il sole che adesso si è affacciato dalla montagna. La giovane sorride nell'udire il gallo cantare insieme al suono delle campane della chiesa che salutano il nuovo giorno.
Dopo dui anni ha voglia di sorridere, di ritornare alla casa, dal suo amore...farsi perdonare e poi?...Poi seguirà il tempo.
-" Mattia, Mattia!" chiama sua sorella che è in cucina a preparare la colazione. Mattia preoccupata si avvicina alla porta -" stai bene?" chiede
-" Si, si, preparami e portami a casa da lui!"- Mattia è incredula. In quei due anni ha pregato Dio di concederle questa "grazia" ed ora inaspettatamente....
Svelta aiuta la sorella. La siede nella macchina e nel sedile posteriore, per la prima volta, sistema la sedia con le ruote. Mariedda trema per l'emozione. Chiude gli occhi mentre il suo cuore batte forte, libero da freni.
Dopo la grande curva lo vede...è sempre bello ...in lui si specchia il sole..è il suo amore...il suo Mare.
Mattia la solleva con le braccia e la porta per il sentiero di rose marine fino alla spiaggia.
Mariedda attende che l'onda arrivi a lambirle le mani.
Un sospiro di vento mescola gocce di lacrime con gocce d'onda. Ed è ancora amore.
Un amore spezzato.

Toa si sveglia di soprassalto.
Il sole nascendo da dietro la montaggna ne arrossa la cresta.
L


Nessun commento: