30 luglio, 2016

poesia in gallurese con traduzione ...premio menzione d'onore concorso

La teggia di lu riu

In d'un pòiu di riu
è mè disizu abbà
li sulchi di l'àmina
brammìti di friscura.
Pusata nant'a 'na teggia,
ad occi ciusi, mi paldu
i la mimmòria di la mè ciuintura
Sprìnduli di stelli d'oru
bulàani, ill'aria tèbbia, a sirintina.
Prufummàa di pani caldu
lu granu assuliatu,
e lu 'entu giughendi cù li fiori,
di chiss'odori mi pianàa lu cori
La luna scurrendi lu soli
briddàa a cara piena
imprattèndi lu riu cù lu sò splendori.
Pinzellu Divinu pintàa
trìmini d'umbri
di maccioni, di frundi,
e d'animali appagati.
Almunia di soni e culori
cantàa la natura
accultu a lu riu!
Avali
tuttu è muttatu!
Da nant'a la teggia,
non viliggia più la sciumma bianca
di sudori di campagna,
l'ea scurri grigia e in tristura.
La frina a sirintina
làgrimmi di melma umana
sprinduleggia
nant'a la mimmoria
di la mè ciuintura

Sònniu SilenuTraduzione
La pietra piatta del fiume

In una pozza del fiume
desidero dissetare
i solchi della mia anima
bramosi di frescura.
Seduta sopra una pietra piatta ( usata dalle lavandaie)
ad occhi chiusi mi abbandono
ai ricordi della mia gioventù.
Gocce di stelle d'oro
volavano nell'aria tiepida della sera ( le lucciole)
profumava di pane caldo
il grano assolato
e il vento, giocando con i fiori,
di quei profumi riempiva il mio cuore.
La luna, spostando il sole,
lucente, a pieno viso,
inargentava il fiume del suo splendore.
Pennello Divino vi dipingeva
tremolio d'ombre
di macchia mediterranea, di fronde
e di animali appagati.
Armonia di suoni e colori
era la natura
vicino al fiume.
Ora
tutto è cambiato.
Da sopra la pietra piatta
non veleggia più la schiuma bianca
del sudore della campagna,
scorre l'acqua grigia e triste.
La brina, alla sera,
lacrime di fango umano
piove
sui ricordi
della mia gioventù.
Racconto: il cieco.....Premio cortometraggio Concorso

PREMIO CORTOMETRAGGIO XXXV edizione Concorso Logudoro Ozieri da un racconto di Maria Antonietta Sechi
" Lu zegu" in Coghinese con traduzione
Lu zegu
Un vecciu, tinèndisi a un bàcculu, ingrisputu che iddu , s'arrisetta accultu a un ponti di lignu c'auni li bandi d'un riu, p'allinassi un mamentu.
E' un friscu manzanili di statiali. L'ommu ha la cara silena, allinàta da la passizata ill'argini in mezu a l'odori folti di li macci e da la pazi c'ammanta chissu bìcculu di la natura.
Un ventu, sulendi lizeri, si polta da fattu l'allegra ciarra di femmini, risareddi di cioani e steddi.
Da un cammineddu strintu da muru a siccu, diffatti, che trumma d'agnoni, arrea lu trostu di li laadori.
Lu fiottu capulendi da la pitiracca, passa sutt'a lu ponti, s'arreggi in d'unu spiazzu undi li teggi, passendi da mamma a fiddola, li sò ambàrendi.
Calche mamma c'ha la criatura in brazzu, tustata la colbula cù la roba brutta da nant'a lu cabu, svaga li panni i la petraredda ill'azz' a lu riu. Assintata in drentu una mantaredda, polta la colbula all'umbra d'un maccioni di chessa pa' culcà la criatura a lu friscu beddu, poi d'ailli datu a suggì lu latti.
Li cioani, intantu chi zilcani la ligna minuta pa' abbruncà lu fogu e la più grossa pa' fà fiamma manna, s'incurrini schilzendi a pedi nudi in mezu a l'alba.
Li femmini più manni, azzendini lu fogu i lu spiazzu, undi da tempu è priparatu un sustegnu di petra pà puggià lu caldaroni e scaldì l'ea p'ammuddigà la bugata.
A l'alta banda di lu riu, una cioana pusata nant'a un monti ha in manu una taula und' ha appruntàti muntiggeddi di culori. Cù un pinzellu l'ammiscia pà dà colpi dilicati nant'a una tela bianca und'è pintendi li pappai rui c'allummani lu 'eldi di l'alba tènnara, i la piana accultu a lu riu.
Lu vecciu, una volta pasatu, s' avvia zuppighendi nant'a lu ponti. Rimundina, cussì è ciammata la stedda ch'è pintendi, videndilu in difficultai s'accultiggia – eti bisognu d'aggiutu?- dummanda cun galbu, stirrendi lu bràzzu pà sustegnu.
- grazi bonfiddola!!- rispundi l'ommu cun bozi silena, d'anzianu assapiutu – eu sogu zegu ma vigu più bè di c' ha occi pà vidè -
La stedda incuriusita – scuseti, bonommu! ma cument'è chi viditi meddu di chi po' vidè avveru??-
Lu vecciu, cuntentu d'esse calculatu: – fiddola cara, eu figgiulu tuttu lu ghi m'ingiriggia... cù li sintimenti!-
- Non cumprendu ..Spiagheddivi meddu!-
L'anzianu: - fiddola cara, t'araggiu a fà conti. Eu nò aggiu vistu mai la folma di lu soli ma, lu sò calori mi slalga lu cori di folti sintimenti d'amori. M'ammenta l'amori di mamma, di l'amighi chi non vi sò più, l'amori di la mè femmina. Chistu sintimentu m'è di cunsolu puru da chi lu soli si cala
Rimunda è incantata da la faiddata di lu vecciu:
-ditimi, ditimi ancora- lu prega
- Tandu t'araggiu a fà un altu contu. Avali, pà esèmpiu, noi semmu nant'a un ponti di lignu, sutta scurri lu riu silenu. Accultu pianti e animali vìini cumenti Deu l'ha criati, rispittosi di lu Sò oldini. L'occi mei sò spinti ma l'amminu è attentu a li sintori di la natura chi è un libru abbaltu di ricchesi pa' ca vò imparà. Li soni, l'odori chi muddani a ugna stasgioni, rigalani a lì criaturi lu nizissàriu pa' sustinì la vita chi p'amori Deu ha vulutu. Lu cori meu si slalga d'un sintimentu d'amori chi solu un Babbu Mannu n'ha la simenta. Non sogu più solu, Iddu mi stà accultu, mi cunsola, allevia li mè peni, ed eu bigu a li Sò fonti, mi tecciu di li Sò doni. Siguru è lu mè camminà, mancari ch'i la tarra nò aggia più nisciunu e l'occi mei sò spinti.
Rimundina asculta silinziosa, tulbata, vò sapè di più. Lu vecciu cumprendi e cuntinua a faiddà chena prigallu: – Primma, aggiu intesu lu riu chi, viscendi da la muntagna, brincàa nant'a li rocchi, cuntentu di currì a lu lettu di la mamma, pà strignissi a idda, che criatura appena nata. Cosa vi po' stà di più beddu di lu sintimentu di nascì, di rispirà, di suggì lu latti di la mamma, d'esse fiddolu, fruttu di pegnu d'amori?- Silinziosu, nò ambara risposta.
Lu soli cumenza a scaldì. L'ommu, siguru d'aè dittu abbastanza, appronta lu pedi pà pidà la sò via ma Rimundina ha in cabu middi curiositai. Scusendisi pa' l'infadu, poni un'ultima dummanda chi s'è acciarata da lu cori.
- Diti di me!!-
Iddu ambara silinziosu, poi pàsigu – la curiusitai è femmina...e tu sei una femmina curiosa e attenta. Prufummi di ciuintura e alligria, li tò sonni sò culurati e sunnìggi puru a occi abalti-.
Rimundina è spantata. Lu zegu vidi meddu i lu sò cori che idda lu ghi traspari da li panni bianchi stesi a lu soli. L'ommu si volta da la palti di lu riu undi li laatori attèndini a la bugata:
- sei più fultunata di chisti femmini! iddi ani li mani sulcati da lu campu, da l'ea di lu riu, da li sacrifizi pa' campà. Parò, mancari tu sia nata signora, sei di boncori, umili e ginirosa. T'aggiu cunnota candu m'hai allungatu lu bràzzu... sogu strangnu, anzianu, vistutu che chiritaggiu eppuru ti sei lampadda p'aggiutammi- s'arreggi un mamentu pinsamintosu, poi cun bozi tulbata:
- Li tò pili sò beddi, falani da lu cabu longhi e isciolti. Lu ventu li polta nant'a li tò spaddi che velu di sposa e a me arrea lu prufummu che unda marina. Sei innammurata, palchì, in chistu tamantu paradisu und'abbundani culori, tu hai pintadu solu li papai rui di passioni.-
Rimundina maraigliata:- non vi sò parauli pà la vostra saittài – Poi di pogu
- eu mi dummandu e digu, ma cument'è chi voi intindetti puru lu muimentu di li pili e distinghiti li culori? Non cumprendu
- me fiddola! Sogu zegu ma attentu cun tutti li sensi.- ammenta silenu lu vecciu.
- Li culori prufummani che ugna cosa; lu veldi, pal me, è lu sintimentu chi odora di spiranzia. Asculta abeddu! l'alburi chi di arru pariani molti a Primmaèra torrani a bugà foddi veldi e poi fiori e frutti; lu pasculu s'ammanta d'alba e trummi d'animali si tecciani spaldendi l'odori ill'aria chi arreani a lu mè cori insembi a li vessi di li catteddi appena nati. Tuttu prufumma di rinnuata vita. Ma avali piddemmu lu biancu. Lu biancu, pal me, è la luzi ch'allumma lu camminu dill'ammina chi torra a Deu, lu nieddu è lu dulori di c'ambara. Pa' cambià cuntrastu, lu grogu è lu trigu maturu chi prufumma di pani caldu. Cù un suspiru, lu veggiu s'arreggi e poi:
- Fiddola cara, sogu faiddendi, faiddendi ma tu voi sapè di lu culori chi ti tocca lu cori, lu ruiu, lu culori chi prufumma d'amori.
L'amori di dui innamurati è cumenti una miludia chi nasci silena che lu soli tebiu a Primmaèra, poi cresci, li noti si pesani ill'aria inzindendi li cori di passioni che lu soli di stadiali cù lu pappau in fiori -. Rimundina avviluta: - Eu aggiu l'occi pà vidè ma sogu zega! Non aggiu mai pruatu sintimenti cussì folti. Eu vularìa imparà a vidè lu mundu che voi, cù li sintimenti. Non sogu più sigura mancu di lu mè cori!-
-Stedda mea, poi imparà e a la sola. Ciudì l'occi, smintiga lu chi cunnosci e asculta lu cori!
Dittu chistu, puggendisi a lu bàcculu, torra a lu sò andà.
Rimundina, stracca pa' l'emozioni pruati, si sposta i lu spiazzu di li pappai rui pà stindissi e ripusà lu cabu in cunfusioni. Ciusi l'occi li pari di vidè un'umbra accultiassi. Lu ricunnosci è Giuanni, l'ommu soiu, chi ridendi li fà di manu da subbra lu ponti. Chissu risu prufumma di rumasinu, di maccioni, d'alba, di fiori, di panni bianchi stesi, di steddi giughendi, di criaturi suggenti, di luna, di stelli, di soli e di mari. Tuttu lu chi Deu ha criatu, che fiamma noa, l'allumma lu cori di noi sintimenti. Non l'aia mai pruati cussì abeddu. Lagrimi di cuntintesia sbrinduleggiani dall'occi, chi teni ciusi pà non paldì chiss'incantu di sonnìu.. I l'occi di Giuanni, azurri e prufundi che mari, idda si spiccia ed è una stella d'oru, la luna di pratta la ninna, parauli d'amori l'arreani a l'aricci e sò suspiri chena bozi. Cu lu rispiru l'accarezza ed è l'emozioni di lu riu chi s'acciobba cù lu mari in cunfusioni di dulzi e salinu. Sò sintimenti e disizi noi c'arrreani bulendi cun furria di maistrali
Dui brazzi la strignini. Rimundina s' iscidda da chissu incantu. L'abbrazzu è veru, lu cunnosci è la strinta di Giuanni, puru lu rispiru chi l'accareza muendili li pili è lu sòiu.
-Sogu sunnìendi, l'amori meu è in cuntinenti pa' fà lu militari!- pensa abbàddinata e cunfusa
– isciuddati brenda mea!lu pappau t'ha incantata?- la bozi è la sòia, cussì li labbri chi zilcani li sòi. Ancora incredula abri l'occi e lu vidi e pari chi sia la primma volta....
Da la pitaracca arrea lu trostu straccu di lu gruppu di li laadori chi torra a casa cù li panni chi prufummani di spigula aresta, Lu soli ch'è calendi arruia la fozi undi lu riu, spagliendisi che rammi d'alburi in disizu di fiurimentu, s'acciubba cù lu mari.
TRADUZIONE
Il cieco
Un vecchio, sostenendosi ad un bastone, raggrinzito come lui, si ferma accanto ad un ponte di legno che unisce le due sponde di un fiume, per riposare un attimo.
E' un fresco mattino d'Estate.
L'uomo ha il viso sereno, rilassato dalla passeggiata sull'argine del fiume tra i profumi intensi della macchia mediterranea e della pace che, come un mantello, protegge quell'angolo della natura.
Un leggero soffio di vento trascina con sé un allegro chiacchiericcio di donne, risatine di giovani e bambini. Da una stradina stretta tra muri a secco, infatti, si sentono i passi delle lavandaie che arrivano come un gregge di pecore. Il gruppo, spuntando dalla stradina, passa sotto il ponte per fermarsi in uno spiazzo dove le pietre piatte per lavare i panni, passate da madre in figlia, le attendono. Qualche mamma con in braccio l'ultimo nato, tolta da sopra la testa la cesta con la roba sporca, la svuota adagiando i panni sul pietrisco in riva al fiume. Sistemata dentro la cesta una copertina la porta all'ombra di un arbusto di lentisco per addormentare il piccolino al riparo dal sole, dopo averlo allattato. Intanto, le più giovani, che hanno il compito di raccogliere gli sterpi per accendere il fuoco e i ciocchi di legna spessa per alimentare la fiamma, scherzano rincorrendosi scalzi sull'erba. Le più anziane accendono il fuoco nello spiazzo dove, da tempo, con i sassi è stato costruito un sostegno per poggiare il calderone per scaldare l'acqua e ammorbidire lo sporco dei panni. Sull'altra sponda del fiume, una giovane, seduta sopra un sasso, tiene tra le mani una tavola dove ha preparato montagnette di colori. Con un pennello li mischia per dare delicate pennellate sopra una tela bianca dove dipinge i papaveri rossi che splendono tra il verde dell'erba tenera, in uno spiazzo accanto al fiume. Il vecchio, dopo essersi riposato, sale zoppicando sul ponte. Raimondina, così si chiama la ragazza che sta dipingendo, vede il vecchio in difficoltà e gli si avvicina: - Avete bisogno di aiuto?- chiede, con garbo, tendendogli il braccio.
- Grazie, figliola!- risponde l'uomo con un tono di voce serena, da saggio anziano : - io sono cieco ma vedo meglio di chi ha occhi per vedere!-
La ragazza incuriosita: - scusate brav'uomo! Ma com'è che voi vedete meglio di chi ha la vista?-
Il vecchio contento per l'attenzione della giovane: - Figlia cara! io guardo, tutto ciò che mi sta attorno, con i sentimenti.
- Non capisco, spiegatevi meglio!-
L'anziano:- Figliola, ti racconterò qualcosa. Io non ho mai visto la forma del sole ma il suo calore mi dilata il cuore di forti sentimenti d'amore. Mi ricorda l'amore della mia mamma, degli amici che non ci sono più, l'amore di mia moglie. Questi sentimenti mi consolano anche dopo il calar del sole.
Raimondina è colpita dalle parole del vecchio:- Raccontate, raccontate ancora!- lo invita
- Ragazza mia te ne racconto un'altra. Adesso noi ci troviamo sopra un ponte di legno, sotto scorre tranquillo il fiume. Accanto piante, animali, vivono così come Dio li ha creati, rispettosi del Suo ordine naturale. Gli occhi miei sono spenti ma lo Spirito è attento nel percepire le sensazioni della natura che è un libro aperto, ricco di conoscenze per chi ha voglia di apprendere.
I suoni, gli odori che mutano ad ogni stagione, donano alle Creature tutto ciò che occorre per onorare la vita che Dio stesso ha voluto. Il mio cuore vede e si dilata di un sentimento d'amore che solo Dio Padre sa far nascere. Non mi sento più solo. Egli mi sta accanto, mi consola, allevia le mie pene ed io mi disseto alle sue fonti, mi nutro dei suoi frutti. Sulla mia strada vado sicuro anche se sono solo e i miei occhi sono spenti. Raimondina ascolta silenziosa ed emozionata, ma non è ancora soddisfatta. Il vecchio sembra capire, infatti, prosegue senza che lei lo chieda:- Vedi figlia mia, prima che arrivassi qui ho ascoltato il fiume che, sgorgando dalla montagna , saltellava sopra le rocce, felice di correre nel letto della mamma, per stringersi a lei, come bimbo appena partorito. Che può esserci di più bello del sentimento di nascere, di respirare, di succhiare il latte dal seno materno, d'esser figlio, frutto di una promessa d'amore?- Tace, non attende alcuna risposta.
Il sole comincia a picchiare. L'uomo sicuro di aver detto abbastanza accenna ad andar via ma Raimondina desidera sapere ancora, ha in testa mille curiosità. Scusandosi per il disturbo gli rivolge
un'ultima richiesta che le è sgorgata dal cuore: - Dite, dite di me!-
L'uomo rimane per qualche secondo silenzioso, dopo tranquillo:- la curiosità è donna e tu sei una donna curiosa e attenta. Profumi di gioventù e allegria, i tuoi sogni son colorati e sogni anche ad occhi aperti. Raimondina è meravigliata. Il vecchio vede nel suo cuore meglio di lei che guarda dalla trasparenza dei panni bianchi stesi al sole. L'uomo voltandosi dalla parte del fiume dove le lavandaie attendono al bucato: - Sei più fortunata di queste donne che hanno le mani solcate dal lavoro nei campi, dall'acqua del fiume, dai sacrifici per vivere. Però, nonostante tu sia nata benestante sei di buon cuore, umile e generosa. L'ho capito quando mi hai teso il braccio...sono un estraneo,anziano, vesto come un mendicante, eppure sei venuta incontro per aiutarmi. Tace un attimo pensieroso, dopo con voce emozionata:- I tuoi capelli sono lunghi, slegati e il vento li posa sulle tue spalle come un velo da sposa, a me arriva il loro profumo come onde marine. Sei innamorata perchè, in questo meraviglioso paradiso dove abbondano i colori, tu hai dipinto solo papaveri rossi come la passione. Raimondina meravigliata: - La vostra saggezza mi lascia senza parole- poco dopo: -ma come è che voi cogliette il movimento dei capelli e distinguete il profumo dei colori? Non capisco! - Mia cara figliola! Sono cieco ma attento con tutti gli altri sensi.- ricorda serenamente l'anziano. -I colori odorano come tutte le cose. Il verde, secondo me, ha il profumo della speranza. Ascolta bene! gli alberi che d'inverno sembravano morti a Primavera si riempiono di nuove foglie, fiori e frutti; il pascolo si ricopre d'erba e mandrie di animali si nutrono spandendo nell'aria l'odore dell'erba che arriva fino al mio cuore insieme ai versi dei cuccioli appena nati. Tutto profuma di rinnovata vita.
Il bianco per me, è la luce che illumina la via dell'anima che ritorna a Dio, il nero è il dolore di chi rimane. Per cambiare discorso, il giallo è il grano maturo che profuma di pane caldo-. Il vecchio dopo un sospiro di pausa: - figlia cara io parlo, parlo ma tu vorresti sapere del colore che ti sta a cuore, il rosso, il colore che profuma d'amore. L'amore di due innamorati è come una melodia che nasce serena come il sole tiepido a Primavera, poi va in un crescendo, le note sollevandosi nell'aria accendono i cuori di passione come fa il sole d'estate con i papaveri-. Raimondina avvilita: - Io ho gli occhi per vedere e sono cieca! Non ho mai provato sentimenti così forti, vorrei imparare e osservare il mondo con i sentimenti come voi. Io non sono più sicura nemmeno del mio cuore!-.
- Ragazza mia, puoi imparare ed anche da sola. Chiudi gli occhi, scorda quel che conosci e ascolta il cuore! - Detto questo, poggiandosi al bastone, il vecchio riprende il suo andare. Raimondina stanca per le emozioni vissute si sposta sullo spiazzo tra i papaveri, per riposare un po' e riordinare la confusione nella testa. Chiusi gli occhi ha la percezione di un' ombra che le si avvicina. E' Giovanni, il fidanzato, che sorridendo la saluta, da sopra il ponte, con la mano. Quel sorriso profuma di rosmarino, di macchia mediterranea, di erba, di fiori, di panni bianchi stesi, di bambini che giocano, di neonati che succhiano il latte materno, di luna, di stelle, di sole e di mare. Tutto quel che Dio ha creato, con una nuova luce, le accende il cuore di rinnovati sentimenti. Non li aveva mai provati così intensi. Lacrime di gioia, come gocce di pioggia, scendono dagli occhi che continua a tenere chiusi per non svegliarsi dall'incantesimo. Si specchia negli occhi di Giovanni, azzurri e profondi come il mare, si vede come una stella d'oro, la luna d'argento la culla, parole d'amore arrivano alle sue orecchie, sono sospiri senza voce. Il respiro del suo amore l'accarezza ed è l'emozione del fiume che si unisce con il mare, in confusione di dolce e salato. Sono sentimenti, desideri nuovi che arrivano come furia di maestrale. Due braccia la stringono. Raimondina si sveglia dal sogno. Quell'abbraccio è vero, lo riconosce, così l'abbraccia Giovanni, ma anche il respiro che, accarezzandola muove i capelli è il suo.- Sto sognando, il mio amore è sul continente per prestare il servizio militare!- pensa stordita e confusa.
- Svegliati tesoro mio, il papavero ti ha tramortita?- La voce è di lui, come le labbra che cercano le sue. Ancora incredula solleva le palpebre, lo vede ed è come se fosse la prima volta.
Dalla stradina chiusa tra due muri a secco arriva il rumore del passo stanco del gruppo delle lavandaie che rientra a casa con i panni asciugati che profumano di lavanda selvatica. Il sole che sta tramontando arrossa la foce, dove il fiume dilatandosi come rami d'albero in desio di fioritura si unisce con il mare.