29 ottobre, 2013

Lu cantu....poesia in gallureseLu cantu
Illazz'a lu mari
un vecchju pinu
i la macchja inchjunatu
abbarra lu entu
chi mugghja,
a bassu ,
cumenti boiu incatinatu
da truma di dimoni.
Cupu, lu mari rispondi
cun furria d'ondi
in cavernosu cantu.
D'allongu arria
un dulci sbràulu
d'anghjoni intimurizitu,
un assolu di cani abbagghjendi
cumpleta lu corale cantu
in mutatu tonu
di la natura spantu.

Per la traduzione clikka su poesie in gallurese con traduzione....grazie

Nessun commento: